ČAU - Česká asociace ultramaratonců

Ultramaraton je více než maraton

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel


Nominační kritéria pro rok 2010

První nutnou podmínkou nominace na mezinárodní mistrovské závody je registrace atleta v ČAS prostřednictvím libovolného atletického oddílu a členství v ČAU.

Členům ČAU, kteří nemají platnou registraci v ČAS, bude registrace na požádání provedena prostřednictvím ČAU.

 1. Mistr republiky (100 km, 24 hodin)
 2. Tabulkově nejlepší běžec (běžkyně) v dané disciplíně v roce 2009
 3. Tabulkově nejlepší běžec (běžkyně) v dané disciplíně v roce 2008
 4. Druhý v pořadí dle aktuálních (tj. od počátku předchozího roku)  tabulek v přísl. disciplínách
 5. Nejlepší Čech z posledního MS
 6. Nejlepší Čech z posledního ME
 7. Druhý nejlepší Čech z posledního MS
 8. Druhý nejlepší Čech z posledního ME
 9. třetí podle aktuální tabulky
 10. čtvrtý podle aktuální  tabulky
 11. pátý podle aktuální tabulky
 12. šestý podle aktuální tabulky
 13. atd.
  1. Pokud bude M ČR v dané disciplíně v roce ME nebo MS alespoň 2 měsíce před tímto mistrovstvím, bude na pořadí mezi řádek č. 1 a 2 vložen mistr republiky v daném roce a dané disciplíně.
  2. V případě vypadnutí někoho z tohoto pořadí ze zdravotních, pracovních, osobních či jiných důvodů, se bude vycházet při určení náhradníka z aktuálních tabulek v dané disciplíně (viz řádky  9. – 12.)
  3. Výbor ČAU si vyhrazuje právo v případě mimořádného výkonu v ultramaratonu zařadit do nominace na dané mistrovství závodníka, který tento výkon podal.

50 km

V případě pořádání MS či ME na 50 km bude provedena nominace z okruhu zájemců o start na daném mistrovství z okruhu maratónců a běžců na 100 km případně výkonů zaběhnutých na tratích od 50 do 100 km.

Všeobecná pravidla:

Termíny zveřejnění širší nominace (jmenovitá nominace podle navržené tabulky 1.) pro danou disciplínu pro muže a ženy bude vždy přibližně 4 měsíce před daným mistrovstvím.

Uzávěrka konečné nominace bude vždy přibližně 2 měsíce před daným mistrovstvím

Bude-li se MS konat mimo Evropu vyhrazuje si výbor z organizačních důvodů (letenky, ubytování apod.) tyto termíny, po předchozím zveřejnění posunout dále od termínu pořádání mistrovství.

Nominace bude zveřejněna na internetových stránkách ČAU www.ultracau.cz a prvním 6 nominovaným i navíc na jimi udanou elektronickou adresu e-mailem. Každý nominovaný se do týdne k nominaci vyjádří, aby v případě jeho neúčasti z jakéhokoliv důvodu mohl být o případné nominaci včas vyrozuměn další v pořadí.

Výbor také na základě výkonnosti rozhodne, kolik běžců se daného mistrovství účastní jako reprezentace ČR – obvyklý minimální počet je 3, celkový 6, někdy mohou další 3 startovat reprezentačně jako jednotlivci, jejichž časy se však nemohou počítat do soutěže týmů.

Případní nenominovaní zájemci o start na daném ME či MS svůj zájem o start na vlastní náklady ve veřejném závodě oznámí rovněž do týdne po zveřejnění nominace, v případě mistrovství konaného v Evropě nejpozději 2 měsíce před termínem závodu, aby se vzhledem k volné dopravní a ubytovací kapacitě mohli akce zúčastnit společně s týmem.

Termíny 2010

MS 100 km Gibraltra 7.11.2010

MS 24h Brive, Francie 13-14.5.2010

Financování účasti na MS či ME

 1. Závodníci nominovaní jako č. 1. – 3. mají účast hrazenu do výše finančního příspěvku poskytnutého pořadatelem mistrovství – chybějící částku uhradí z vlastních zdrojů – úspory, sponzor, dotace atd..
 2. Závodníci nominovaní jako č. 4. – 6. (případně 7.- 9.) se účastní mistrovství na vlastní náklady, u akce konané v Evropě může v případě možností výbor zajistit částečnou úhradu i těmto atletům.

Schváleno výborem ČAU v Ostravě: 16.1.2010

Poslední komentáře

 • MS 100 km 2015 Winschoten - Před startem

  • Ahoj winschotenští reprezentanti i ostatní účastníci ...

   Číst dále...

 • MS 24 hodin v Turíně(IT) - před startem

 • MS v Ultratrailu 2016

  • 4. míslo v ženských týmech - velká gratulace :lol ...

   Číst dále...

Jste zde: Home Informace z ČAU ČAU informuje Nominační kritéria pro rok 2010