Featured

Nominační kritéria 2021

clockNominační kritéria na Mistrovství světa a Evropy pro rok 2021. První dva nominovaní mají obvykle zajištěn nocleh a stravu zdarma od pořadatele. Je také standardem, že IAU vyplácí příspěvek na cestu pro první tři nominované, který se liší podle výkonu běžce v posledních dvou letech. Oba parametry jak počet noclehů zdarma, tak výše příspěvku se též diferencují na základě počtu hodin letu hlavního města a místa závodu.

Nominační kritéria tedy obvykle vycházejí z nejlepšího výkonu běžce pro aktuální a předchozí sezónu. Kvůli loňské sezóně, která byla silně poznamenána opatřeními proti šíření Coronaviru a rušením většiny závodů se budou pro hodnocení nejlepšího výkonu započítávat i výkony sezóny 2019. Z důvodu podpory domácího šampionátu má nominaci zajištěnu i vítěz MČR v aktuálním roce nebo pokud se nekonalo MČR alespoň 45 dní před MS nebo ME, tak vítěz MČR v předchozím roce. Pokud by vítěz MČR zároveň držel i nejlepší výkon, tak je nominován závodník s třetím nejlepším výkonem. Všechny tři nominace jsou limitovány minimálním výkonem. Jako minimální výkon se započítává výkon z předchozích dvou roků. Pokud tento nebude splněn, tak o nominaci rozhoduje výbor ČAU individuálně na základě dalších výkonů závodníka.

O dalších nominačních pozicích opět rozhoduje výbor ČAU na základě zájmu a výkonu závodníků v příslušném roce. Důvodem může být například posílení soutěže družstev, které se konají v rámci všech ME a MS. Závodníci nominovaní na dalších pozicích si hradí veškeré náklady ze svých prostředků.

Obecná nominace na 50 km, 100 km, 24 h

  1. Závodníknejlepším výkonem v sezóně 2021 - 2019
  2. Závodníkdruhým nejlepším výkonem v sezóně 2021 - 2019
  3. Mistr ČRdané disciplíně

1.Limit musí být splněn v letech 2019 – 2021 

2.Limity na 100 km

Muži: 8:00

Ženy: 10:00

3.Limity na 24 h

Muži: 200 km

Ženy: 160 km

4.Limity na 50 km

Muži: 3:20

Ženy: 3:50

5.Nominace na MS v Ultratrailu

Na MS v ultratrailu budou automaticky nominování mistři republiky v ultratrailu. Další nominace budou určeny výborem ČAU

6.Limity IAU výkonnostních kategoriíjednotlivých disciplínách

Muži

Disciplina

A – runner

B – runner

C - Runner

100 km

<7:00

<7:30

<8:00

24 hodin

+240 km

+220 km

+200 km

50 km

<3:00

<3:10

<3:20

 

Ženy

Disciplina

A – runner

B – runner

C - Runner

100 km

<8:30

<9:00

<9:30

24 hodin

+220 km

+200 km

+180 km

50 km

<3:30

<3:40

<3:50

7.Seznam mistrovských závodů pořádaných IAUroce 2021

Podle rozhodnutí IAU z roku 2014 se MS na 24 hodin a 100 km budou střídat ob jeden rok. V roce 2021 by se tedy měli konat MS na 24h, ME na 100 km, MS na 50 km a MS v ultratrailu.

Již známé termíny:

MS 50 km – Chinese Taipei, 31.10.2021

ME 100 km – zatím nestanoveno

MS 24 h – Temešvár (ROM), 2. – 3.10.2021

MS v Ultratrailu společně s horským během - Chiang Mai ( Thailand), 11. - 14.11.2021

Statistika

  • Uživatelů 2
  • Články 198
  • Počet zobrazení článků 1071706